Elektronická žákovská knížka

Naše škola využívá informační systém Bakaláři, díky kterému mají žáci i rodiče neustálý přehled o prospěchu a absenci žáků, o obsahu výuky a také o aktuálních změnách ve výuce. Systém také využíváme ke komunikaci mezi rodiči a školou.

 Zákonný zástupce obdrží od zástupce ředitele přístupové údaje pro rodiče a žáka, pomocí kterých se přihlašují na webové stránky školy, popřípadě je použijí v aplikaci pro mobilní telefon. Ve škole je volně přístupný terminál pro vstup do žákovské knížky. Najdete jej naproti ředitelny a je k dispozici po celou dobu provozu školy.

Všem uživatelům doporučujeme využívat novou verzi webové aplikace označenou jako NEXT.


Přihlášení do webové aplikace pro rodiče a žáky.

 


Informace o aplikaci Bakaláři pro mobilní zařízení na webu výrobce systému.