Klub rodičů při ZŠ

Sdružení rodičů a přátel školy jsou aktivní členové, kteří se podílí na školních akcích a podporují žáky k vynikajícím výkonům i úspěchům při reprezentaci naší školy formou odměn.

Hospodaří s členskými příspěvky, ze kterých finančně přispívají na lyžařský výcvik 7. třídy a jednodenní výlet pro celou ZŠ do přírody.

Předsedkyní Klubu rodičů je paní Markéta Rádková.

Pokud se chcete k nám přidat, můžete nás oslovit osobně nebo přes e-mail gaideczkova@zsstitina.cz