Spolupráce a projekty

Mezinárodní projekty a projekty podporované EU


„Poznajemy się poprzez nasze pasje“

Projekt Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Letak_Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Projekt Morální hodnoty a Oslavy pro předškolní vzdělávání

 

 

 

Výstupy projektu na samostatné stránce.

Projekt Společenství praxe

 

 

 

Projekt Inovace ve výuce

Projekt je realizován v rámci VÝZVY Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

V rámci projektu budou pedagogové školy proškoleni v matematické a čtenářské gramotnosti. Jsou realizovány doučovací kroužky pro žáky. Mezi další aktivity patří vzájemná podpora pedagogů formou tandemové výuky, předávání zkušeností a výuka metodou CLIL. Pro MŠ je díky projektu zajištěna chůva.

Leták_Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování šablony pro MŠ a ZŠ I

Projekt Inovace ve výuce II.

Projekt je realizován v rámci Výzvy Šablony II.

V rámci projektu budou pedagogové mateřské školy proškoleni v matematické a čtenářské gramotnosti. Jsou realizovány kroužky doučování pro žáky. Probíhá tandemová výuka napříč předměty. Budou probíhat vzájemné návštěvy pedagogů MŠ a vychovatelů družiny v okolních školách. Pro družinu je díky projektu zajištěn asistent pedagoga. Mezi další aktivity patří: zapojení ICT technika do výuky, využití ICT ve vzdělávání v ZŠ i MŠ a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

Šablony II – leták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Inovace ve výuce III.

Leták (PDF)

 

Projekt Doučování žáků škol

.

 


Spolupráce