Spolupráce a projekty

Mezinárodní projekty a projekty podporované EU


Morální hodnoty a Oslavy pro předškolní vzdělávání

 

 

 

Výstupy projektu na samostatné stránce.

Projekt Společenství praxe

 

 

 

Projekt Inovace ve výuce

Projekt je realizován v rámci VÝZVY Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

V rámci projektu budou pedagogové školy proškoleni v matematické a čtenářské gramotnosti. Jsou realizovány doučovací kroužky pro žáky. Mezi další aktivity patří vzájemná podpora pedagogů formou tandemové výuky, předávání zkušeností a výuka metodou CLIL. Pro MŠ je díky projektu zajištěna chůva.

Leták_Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování šablony pro MŠ a ZŠ I


Spolupráce