Organizace školního roku

Třídní schůzky a konzultace:

02. 11. 2023 plenární schůze SRPŠ a třídní schůzky

04. 01. 2024 konzultační pohotovost

11. 04. 2024 třídní schůzky

23. 05. 2024 konzultační pohotovost

 

Prázdniny ve školním roce 2023/2024:

26. 10. a 27. 10. 2023  Podzimní prázdniny

23. 12. 2023 – 02. 01. 2024  Vánoční prázdniny

02.02. 2024  Pololetní prázdniny

04.03. – 10. 03. 2024  Jarní prázdniny

28. 03. 2024  Velikonoční prázdniny

29. 06. – 01. 09. 2024  Letní prázdniny