Organizace školního roku

Třídní schůzky a konzultace :

03.11.2022 – plenární schůze SRPŠ a třídní schůzky

04. a 05. 01.2023 – konzultační pohotovost

11.04.2023 – třídní schůzky

23.05.2023 – konzultační pohotovost

 

Prázdniny ve školním roce 2022/2023 :

26. 10. a 27. 10. 2022  Podzimní prázdniny

23. 12. 2022 – 02. 01. 2023  Vánoční prázdniny

03.02. 2023  Pololetní prázdniny

27.02. – 05. 03. 2023  Jarní prázdniny

06.04. 2022  Velikonoční prázdniny

01.07. – 03. 09. 2023  Letní prázdniny