Klub rodičů při MŠ

Při Mateřské škole působí Klub rodičů. Jedná se o zástupce rodičů, kteří pomáhají při zajišťování a organizaci některých akcí, hospodaří s členskými příspěvky, spolupracují při poskytování přání a potřeb rodičů, dětí a učitelů.

Předsedkyní Klubu rodičů je paní Hana Gaideczková.