Přijímací řízení na střední školy

Školní rok 2023/2024 (aktualizováno 23.11.2023)

Nové webové stránky: Přihláška na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz).

Informační systém bude spuštěn 15. ledna 2024, přihlášku bude možné podat od 1. února 2024.

Termín pro přijetí legislativních úprav je plánován na 1. 1. 2024. Pro aktuální informace sledujte webové stránky MŠMT.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Letošní školní rok přinese zřejmě významnější změny v přijímacím řízení na SŠ. Připravuje se digitalizace zkoušek, možnost podat 3 přihlášky v 1. kole s určením priorit aj. Až budou tyto změny jisté a bude vydána závazná vyhláška, budeme žáky i jejich zástupce neprodleně informovat – přímo ve škole i zde na webové stránce. Samozřejmě najdete potřebné informace také jinde, např. na stránkách MŠMT nebo Cermatu.

Schůzka zákonných zástupců s výchovnou poradkyní k přijímacím zkouškám bude naplánována s ohledem na již zmíněnou vyhlášku, zřejmě v prosinci, případně v lednu. Budete-li mít nějaké dotazy už dříve, určitě se na mě obraťte, ráda odpovím.

Přijímací zkoušky do oborů s talentovou zkouškou (na konzervatořích nebo uměleckých školách) zůstávají podle informací SŠ stejné jako dosud – žák může podat (papírové) přihlášky na 2 školy nebo do 2 oborů na jedné škole. Později se také může zúčastnit přijímacího řízení na jiných školách, jako by zkoušky na umělecké škole nekonal (bez ohledu na to, jestli se na uměleckou školu dostal, nebo ne).

 

 

Školní rok 2022/23

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2022/23 najdete v odkazu:

https://www.msk.cz/assets/temata/skolstvi/prijimaci-rizeni-ve-skolnim-roce-2022_2023_uchazec–zz–vp–zs.pdf

 

PREZENTACE FIREM A STŘEDNÍCH ŠKOL

ODKAZ : https://veletrhpovolani.cz/

Ve dnech 5. a 6. října 2022 proběhla v Opavě akce Veletrh povolání, kde se prezentovaly střední školy a některé firmy z okolí. Žáci 9. ročníku se akce zúčastnili 6. října v době výuky pod dohledem vyučující. Žáci nižších ročníků se v případě zájmu mohli veletrhu zúčastnit mimo výuku v doprovodu rodičů. Akce by vám mohla pomoci při výběru vhodné střední školy. Více informací najdete v odkazu nahoře.

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/22

ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Pokud žák / žákyně není přijat ke studiu na dané střední škole, ale stále má o studium zájem, MUSÍ PODAT ODVOLÁNÍ DO 3 PRACOVNÍCH DNŮ OD DORUČENÍ PÍSEMNÉHO ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ. (Soukromé školy mohou mít jiný režim.)

Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:

 1. Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal); 
 2. Datum;
 3. Odvolání proti nepřijetí ke studiu (nadpis);
 4. Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu (název oboru vzdělání a případně kód oboru)
  Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno;.
 5. Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
 6. Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
 7. Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
  Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce.

Na SŠ tento dokument – stejně jako dříve přihlášky –  odneste nebo pošlete poštou (doporučeně).

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2021/22

Informace k letošnímu přijímacímu řízení najdete na stránkách MŠMT – zde je odkaz:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Další důležité informace vkládají vyučující žákům do Google – Classroom (složka PČ).

7. LEDNA 2022 byl PŘIDÁN DŮLEŽITÝ MATERIÁL K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO GOOGLE- CLASSROOM – Pracovní činnosti.

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Změna termínu jednotné přijímací zkoušky na SŠ ve školním roce 2020/21!

V souvislosti s pandemickou situací v naší republice jsou původní dubnové termíny nahrazeny novými:

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 

pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy  vzdělávání na 3. května 2021 

pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021 

o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 

pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy  vzdělávání na 4. května 2021 

pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021 

o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021 

o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021. 

Další informace o přijímacím řízení na střední školy (rok 2020/2021) 

V odkazu níže naleznete informace MŠMT k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021.

Informace ZDE

 

Informace o přijímacím řízení na střední školy (rok 2019/2020)

V dokumentu níže naleznete informace MŠMT k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020.

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020:  Sdeleni_MSMT_terminy_JPZ

Přehled absolventů školního roku 2018/2019

Třída Počet žáků
9. 26
5. 2 (osmileté studium na gymnáziu)
7. 1 (šestileté studium na gymnáziu)
Gymnázium 6
Střední odborná škola 17
Střední odborné učiliště 6

 

Zvolené školy a obory

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019: termíny jednotné zkoušky 2019

 

Přehled absolventů školního roku 2017/2018

Třída Počet žáků
9. 23
5. 2 (osmileté studium na gymnáziu)
7. 1 (šestileté studium na gymnáziu)
Gymnázium 8
Střední odborná škola 8
Střední odborné učiliště 10

 

Zvolené školy a obory

Střední škola

Obor

Slezské gymnázium, Opava

gymnázium

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

IT – informatika v ekonomice

Střední odborné učiliště Boženy Němcové, Opava

truhlář

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava

zemědělec – farmář

Mendelovo gymnázium, Opava

gymnázium

Střední odborné učiliště Boženy Němcové, Opava

truhlář

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

kadeřník

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

IT – informatika v ekonomice

Střední odborné učiliště Boženy Němcové, Opava

operátor dřev. a nábytkář. výroby

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

ekonomické lyceum

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava

strojírenství

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

hotelnictví

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava

sociální činnost

Střední škola technická, Opava

obráběč kovu

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy v aktuálním školním roce 2017/2018 jsou zveřejněny na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezkého kraje. Podrobné pokyny najdete v materiálu Ministerstva školství (ke stažení ve formátu PDF).

Důležité termíny pro školní rok 2017/2018:Přehled absolventů školního roku 2016/2017

Třída Počet žáků
9. 25
5. 1 (osmileté studium na gymnáziu)
Gymnázium 4
Střední odborná škola 14
Střední odborné učiliště 8

 

Zvolené školy a obory

Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Opava Zemědělec – farmář
SŠ prof. Z. Matějčka, Ostrava-Poruba Pekař
SPŠ elektroniky a informatiky, Ostrava Informační technologie (maturita)
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Provoz a ekonomika dopravy (maturita)
SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava Cukrář
SŠ, Bohumín Kadeřník
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Obchodní akademie (maturita)
Střední škola technická, Opava Obráběč kovů
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Obchodní akademie s rozš. výukou inf. (maturita)
Střední zdravotnická škola a VOŠ, Opava Zdravotnický asistent (maturita)
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Obchodní akademie (maturita)
Slezské gymnázium, Opava Gymnázium (maturita)
Střední zdravotnická škola a VOŠ, Opava Zdravotnický asistent (maturita)
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Provoz a ekonomika dopravy (maturita)
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Obchodní akademie s rozš. výukou inf. (maturita)
Střední škola průmyslová, Krnov Uměleckořemeslné zpracování textilu (maturita)
SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Šilheřovice Kadeřník
SOU stavební, Opava Instalatér
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Ekonomické lyceum (maturita)
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Obchodní akademie (maturita)
SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov Cestovní ruch (maturita)
Slezské gymnázium, Opava Gymnázium (maturita)
SŠ průmyslová a umělecká, Opava Informační technologie (maturita)
Slezské gymnázium, Opava Gymnázium (maturita)
Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Opava Zahradník
Mendelovo gymnázium Gymnázium (osmileté, maturita)