Přijímací řízení na střední školy

Školní rok 2022/23

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2022/23 najdete v odkazu:

https://www.msk.cz/assets/temata/skolstvi/prijimaci-rizeni-ve-skolnim-roce-2022_2023_uchazec–zz–vp–zs.pdf

 

PREZENTACE FIREM A STŘEDNÍCH ŠKOL

ODKAZ : https://veletrhpovolani.cz/

Ve dnech 5. a 6. října 2022 proběhla v Opavě akce Veletrh povolání, kde se prezentovaly střední školy a některé firmy z okolí. Žáci 9. ročníku se akce zúčastnili 6. října v době výuky pod dohledem vyučující. Žáci nižších ročníků se v případě zájmu mohli veletrhu zúčastnit mimo výuku v doprovodu rodičů. Akce by vám mohla pomoci při výběru vhodné střední školy. Více informací najdete v odkazu nahoře.

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/22

ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Pokud žák / žákyně není přijat ke studiu na dané střední škole, ale stále má o studium zájem, MUSÍ PODAT ODVOLÁNÍ DO 3 PRACOVNÍCH DNŮ OD DORUČENÍ PÍSEMNÉHO ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ. (Soukromé školy mohou mít jiný režim.)

Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:

 1. Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal); 
 2. Datum;
 3. Odvolání proti nepřijetí ke studiu (nadpis);
 4. Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu (název oboru vzdělání a případně kód oboru)
  Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno;.
 5. Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
 6. Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
 7. Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
  Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce.

Na SŠ tento dokument – stejně jako dříve přihlášky –  odneste nebo pošlete poštou (doporučeně).

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2021/22

Informace k letošnímu přijímacímu řízení najdete na stránkách MŠMT – zde je odkaz:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Další důležité informace vkládají vyučující žákům do Google – Classroom (složka PČ).

7. LEDNA 2022 byl PŘIDÁN DŮLEŽITÝ MATERIÁL K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO GOOGLE- CLASSROOM – Pracovní činnosti.

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Změna termínu jednotné přijímací zkoušky na SŠ ve školním roce 2020/21!

V souvislosti s pandemickou situací v naší republice jsou původní dubnové termíny nahrazeny novými:

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 

pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy  vzdělávání na 3. května 2021 

pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021 

o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 

pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy  vzdělávání na 4. května 2021 

pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021 

o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021 

o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021. 

Další informace o přijímacím řízení na střední školy (rok 2020/2021) 

V odkazu níže naleznete informace MŠMT k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021.

Informace ZDE

 

Informace o přijímacím řízení na střední školy (rok 2019/2020)

V dokumentu níže naleznete informace MŠMT k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020.

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020:  Sdeleni_MSMT_terminy_JPZ

Přehled absolventů školního roku 2018/2019

Třída Počet žáků
9. 26
5. 2 (osmileté studium na gymnáziu)
7. 1 (šestileté studium na gymnáziu)
Gymnázium 6
Střední odborná škola 17
Střední odborné učiliště 6

 

Zvolené školy a obory

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019: termíny jednotné zkoušky 2019

 

Přehled absolventů školního roku 2017/2018

Třída Počet žáků
9. 23
5. 2 (osmileté studium na gymnáziu)
7. 1 (šestileté studium na gymnáziu)
Gymnázium 8
Střední odborná škola 8
Střední odborné učiliště 10

 

Zvolené školy a obory

Střední škola

Obor

Slezské gymnázium, Opava

gymnázium

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

IT – informatika v ekonomice

Střední odborné učiliště Boženy Němcové, Opava

truhlář

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava

zemědělec – farmář

Mendelovo gymnázium, Opava

gymnázium

Střední odborné učiliště Boženy Němcové, Opava

truhlář

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

kadeřník

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

IT – informatika v ekonomice

Střední odborné učiliště Boženy Němcové, Opava

operátor dřev. a nábytkář. výroby

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

ekonomické lyceum

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava

strojírenství

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

hotelnictví

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava

sociální činnost

Střední škola technická, Opava

obráběč kovu

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy v aktuálním školním roce 2017/2018 jsou zveřejněny na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezkého kraje. Podrobné pokyny najdete v materiálu Ministerstva školství (ke stažení ve formátu PDF).

Důležité termíny pro školní rok 2017/2018:Přehled absolventů školního roku 2016/2017

Třída Počet žáků
9. 25
5. 1 (osmileté studium na gymnáziu)
Gymnázium 4
Střední odborná škola 14
Střední odborné učiliště 8

 

Zvolené školy a obory

Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Opava Zemědělec – farmář
SŠ prof. Z. Matějčka, Ostrava-Poruba Pekař
SPŠ elektroniky a informatiky, Ostrava Informační technologie (maturita)
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Provoz a ekonomika dopravy (maturita)
SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava Cukrář
SŠ, Bohumín Kadeřník
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Obchodní akademie (maturita)
Střední škola technická, Opava Obráběč kovů
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Obchodní akademie s rozš. výukou inf. (maturita)
Střední zdravotnická škola a VOŠ, Opava Zdravotnický asistent (maturita)
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Obchodní akademie (maturita)
Slezské gymnázium, Opava Gymnázium (maturita)
Střední zdravotnická škola a VOŠ, Opava Zdravotnický asistent (maturita)
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Provoz a ekonomika dopravy (maturita)
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Obchodní akademie s rozš. výukou inf. (maturita)
Střední škola průmyslová, Krnov Uměleckořemeslné zpracování textilu (maturita)
SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Šilheřovice Kadeřník
SOU stavební, Opava Instalatér
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Ekonomické lyceum (maturita)
Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava Obchodní akademie (maturita)
SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov Cestovní ruch (maturita)
Slezské gymnázium, Opava Gymnázium (maturita)
SŠ průmyslová a umělecká, Opava Informační technologie (maturita)
Slezské gymnázium, Opava Gymnázium (maturita)
Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Opava Zahradník
Mendelovo gymnázium Gymnázium (osmileté, maturita)