Zpracování osobních údajů

Základní škola generála Heliodora Píky a MŠ Štítína, okres Opava, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS v8qmk7h, emailem na adrese gdpr@zsstitina.cz nebo poštou na adrese Základní škola generála Heliodora Píky a MŠ Štítína, Komenského 26, 747 91 Štítína. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Martin Krupa, telefon 725 356 825, email: martin.krupa@gdpr-opava.cz. Jmenovaný bude funkci vykonávat od 25. 5. 2018.

Přehled zpracovávaných údajů

Zpracování údajů na základě školského zákona (561/2004 Sb.)

  • údaje pro školní matriku;
  • údaje o přijímání dětí ke vzdělávání, o jeho průběhu a jeho ukončování;
  • údaje v pedagogické dokumentaci;

Zpracování údajů na základě dalších zákonů vztahujících se na oblast školy

  • záznamy o jednání s OSPOD, soudem, policií ČR a dalšími úřady státní správy;
  • podklady pro vyšetření ve školních poradenských pracovištích;
  • zdravotní údaje dítěte s vlivem na pobyt ve škole a akcích pořádaných školou;
  • údaje o úrazech žáků ve škole a akcích pořádaných školou;
  • údaje pro zařízení školního stravování.

Údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

Obecné informace

Směrnice kamerového systému

Záznamy o činnostech zpracování – kamerový systém