Moderní technologie

Moderní technologie nám pomáhají přiblížit žákům reálný svět. Škola je plně pokryta bezdrátovou sítí s připojením k Internetu, žáci ve výuce využívají tablety a počítače, zájemci mohou navštěvovat kroužek robotiky.

Všechny učebny jsou vybaveny projektorem s možností promítání z počítače a tabletu. Celá škola je pokryta signálem bezdrátové sítě a žáci se mohou připojit k Internetu i pomocí vlastních zařízení. Ve výuce využíváme tablety iPad.

Počítačová učebna je vybavena 24 počítači s operačním systémem Windows a je využívána nejen pro výuku předmětu Informatika a výpočetní technika, ale i ve výuce angličtiny, matematiky atp.