1. setkání v Polsku

Téma aktivity : Poznejme se prostřednictvím sportovních a uměleckých aktivit 

Cíle česko-polské spolupráce:

– integrace a spolupráce studentů,

– překonávání překážek mezi národy,

– navazování přátelství,

– rozvíjení sociálních schopností žáků.

Cíle aktivity:

– prohloubení víry ve vlastní silné stránky a dovednosti,

– zlepšování dovedností týmové práce,

– učení se zdravé konkurenci,

– kombinace praktických dovedností a zábavy,

– zlepšování manuálních dovedností,

– aktivní odpočinek, zvyšování fyzické aktivity prostřednictvím různých forem soutěžení,

– rozvíjení vytrvalosti při plnění cíle.

S vybranými žáky 7 tříd jsme vyrazili 13. 11. do polské Základní školy Jana Pavla II. v Kornowacu. Po příjezdu jsme byli seznámeni s programem dne a každý žák obdržel triko s logem projektu. Poté byli žáci rozděleni do dvou  skupin: sportovní a umělecké.

Umělecká skupina tvořila dřevěné a látkové dekorace, které si pak každý žák odvezl jako suvenýr domů. Sportovní skupina hrála v polsko-českých  dvojicích turnaj ve stolním fotbalu – každá dvojice odehrála 14 zápasů. Vítězné páry obdržely diplomy a medaile. Díky tomu, že byly skupiny smíšené, tak mezi sebou museli žáci komunikovat a navazovali tak přátelství. Po obědě hrála sportovní skupina ještě přátelské zápasy v halovém fotbale, za které obdržela jako odměnu a vzpomínku pohár.

Po zápasech následovalo shrnutí celého dne, vyhlášení výsledků, udělování medailí a diplomů. 

První setkání s polskými kolegy bylo velice vydařené, všechno probíhalo v přátelském duchu a aktivity byly velmi zábavné a tvořivé. Žáci odcházeli domů plni dojmů a zážitků. Všem se v Polsku moc líbilo a  den strávený s polskými kamarády si užili. 

Těšíme se na další společné setkání, které tentokrát proběhne u nás.