Členská schůze

POZVÁNKA

ZVEME VŠECHNY RODIČE
NA PRVNÍ ČLENSKOU SCHŮZI V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE.

24. 9. 2019 OD 16:00 HOD. V MŠ

PROGRAM:

  • SEZNÁMENÍ S PED. A NEPED. PRACOVNÍKY
  • SEZNÁMENÍ S PLÁNEM PRÁCE, AKTIVIT, PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
  • SEZNÁMENÍ S PLÁNEM PRÁCE A HOSPODAŘENÍM KR, DOPLNĚNÍ ŘAD DO KR
  • SCHVÁLENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20
  • SEZNÁMENÍ SE ŠŘ, ŠVP PV
  • DISKUSE S TŘÍDNÍMI UČITELI