Členská schůze

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI, KTERÁ SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ 28. 5. 2018

PROGRAM :

OD 15.45 PROBĚHNE KRÁTKA INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ, KTERÉ V PŘÍŠTÍM ŠKONÍM ROCE BUDOU PLNIT POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

OD 16: 00 SCHŮZKA PRO VŠECHNY RODIČE

PO UKONČENÍ SCHŮZKY PROBĚHNE PROMÍTÁNÍ Z POSLEDNÍHO VÝJEZDU DO TURECKA A UKÁZKA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ PROJEKTU ERASMUS+