Co nás čeká na podzim

VÍTÁME DĚTI, RODIČE A PŘÁTELÉ S PŘÁNÍM SAMÝCH PĚKNÝCH, POHODOVÝCH DNŮ STRÁVENÝCH V MŠ, DOBROU A VSTŘÍCNOU SPOLUPRÁCI.

CO NÁS ČEKÁ NA PODZIM

 • Zahájení celoroční projektu „ Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“
 • Divadelní představení“ Jak Kubík zachránil babičku“, Série maňáskových pohádek“
 • „Ta naše písnička česká“, projekt zaměřený na poznání, prezentaci rodičům lidových zvyků, obyčejů a tradic(Svatováclavský jarmark).
 • Drakiáda, která proběhne na hřišti TJ Tatran.
 • Lampionový průvod
 • Podzimní pochod do přírody – Barevný podzim
 • Halloween
 • Koncert ZUŠ
 • Školní oslava vzniku ČR
 • Výborová schůze KR
 • Členská schůze pro rodinné příslušníky

Naše MŠ nabízí v tomto roce tyto kroužky:

 • Kroužek „Malá Bejatka – pondělí 14:45 – 15:45 s paní učitelkou Danou Buroňovou, určeno pro všechny děti, které rády zpívají a tancují.
 • Zároveň bude probíhat kroužek „Skřivánek“, pod vedením pana učitele Bc. Oty Poláška – hra na hudební a rytmické nástroje, děti budou doprovázet soubor Malá Bejatka a děti z MŠ na různých vystoupeních.
 • Kroužek Hry s řečí – „Logohrátky“ – úterý 12:30 – 13:15 s paní učitelkou Danou Buroňovou, určeno pro děti, které nemají správnou výslovnost.
 • Kroužek keramiky „Malí Hrnčíři“středa 12:30 – 13:30 s paní učitelkou Marii Tichou, určeno nejstarším dětem, které jsou kreativní a tvořivé. (vybíráme 200,- Kč na materiál)
 • Kroužek „Hravá angličtina“ – čtvrtek 12:30 – 13:15 s paní učitelkou Bc. M. Škumátovou, určeno pro nejstarší děti se správnou výslovností.
 • Činnost v kroužcích (s výjimkou Malých Bejatek) začíná v říjnu.

VŠECHNY ČLENY A NOVÉ ZÁJEMCE SOUBORU „MALÁ BEJATKA“ ZVEME NE PRVNÍ SCHŮZKU 10. 9. 2018, PROBĚHNE V SÁLE ZŠ.