Co nás čeká v červnu

1.6.  – oslava MDD na zahradě MŠ, zahradní party, projížďka na koni, prohlídka hasičské zbrojnice…

3.6. – hry na hřišti TJ TATRAN – MDD

12.6.  – vystoupení některých dětí na „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“

16.6.  – slavnostní rozloučení s předškoláky

návštěva babiček, dědečků ze Seniorcentra v Opavě