Co nás čeká v listopadu

POHYBOVÉ AKTIVITY V RÁMCI PLNĚNÍ PROJEKTU „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY –  CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“

  1. 11. – HALLOWEEN 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY S UKÁZKOU ČINNOSTÍ DĚTÍ V KAŽDÉ TŘÍDĚ.

  1. 11. TŘÍDNNÍ SCHŮZKA TŘÍDY SKŘIVÁNKŮ
  2. 11. TŘÍDNÍ SCHŮZKA TŘÍDY BARVIČEK
  3. 11 TŘÍDNÍ SCHŮZKA TŘÍDY SLUNÍČEK

Schůzky začnou v jednotlivých třídách vždy v 15:30 hodin. V úvodu Vám děti předvedou krátkou ukázku z činností prvního integrovaného bloku. Do 16:00 hodin bude následovat prohlídka výtvarných a pracovních výtvorů, rozhovory, diskuse.

  1. 11. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MAŇÁSKOVÉHO DIVADLA ŠTEMBERK A SÉRIE POHÁDEK 

22. 11. VÝBOROVÁ SCHŮZE