Dějepisná olympiáda

Poslední týden v listopadu se konalo školní kolo dějepisné olympiády na téma „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnáziía 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky.

Celkem se zapojilo dvanáct žáků, první tři místa obsadili: Kamil Janošek (9. třída), David Trunčík (8. B) a Vojtěch Martínek (9. třída). Všichni dosáhli více než 60% úspěšnosti potřebné pro postup do okresního kola, které se koná 14. ledna 2020 v Opavě.