Dějepisná olympiáda

Poslední týden v listopadu se konalo školní kolo dějepisné olympiády na téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnáziía 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky.

Celkem se zapojilo osm žáků, první tři místa obsadili: Kamil Janošek, Vojtěch Martínek a Jakub Rádek. Všichni tři postupují do okresního kola, které se koná 16. ledna 2019 v Opavě.