Den matek a Štítina má talent

V pátek 10. 5. jsme ve škole oslavili Den matek. Pan ředitel vítal hosty u vchodu do sálu a ženy obdarovával perníkovými srdíčky. Z pódia maminky a babičky pozdravil a popřál jim vše nejlepší k svátku.

V úvodu účastníci krajského kola recitační soutěže – Věrka Samolejová a Viky Glabazňa přednesli své soutěžní básně a pak už nám zábavní a skvělí moderátoři představovali jednotlivá čísla finálového kola soutěže „Štítina má talent“. Soutěžící se překonávali. Zhlédli jsme 10 pestrých a úžasných vystoupení! Porota pak měla nelehkou úlohu seřadit skupinky podle úspěšnosti a přidělit jim body od deseti po jeden.

Zatímco porotci sčítali body, psali diplomy a chystali odměny, v sále pokračoval program. Na pódiu se představily dvě skupinky „náhradníků“ a loutkové divadlo „rejži“ Vlčka s divadelní hrou Knoflík.

Na závěr dostali všichni vystupující sladkou odměnu od SRPŠ a proběhlo vyhodnocení a představení nejlepších.

Zde jsou výsledky:

  1. místo Black Ladies (tanec) – Kateřina Falharová, Julie Hoňková
  2. místo Z pohádky do pohádky (zpěv) – Matěj Kubíček, Filip Kupka, Nela Němcová, Emílie Riedlová
  3. místo Hudebníci (zpěv a hra na hudební nástroje) – Nathan Štivar, Šimon Jantošík, Veronika Kinnertová, Valérie Hoňková, Jonáš Grussmann
  4. místo Jedeme z města ven (hra na klavír a flétnu) – Nathan Štivar, Jonáš Grussmann
  5. místo Jak Honza vyzrál nad čertem (dramatizace pohádky) – Anna Moravcová, Emma Házová, Nela Němcová, Šimon Heinrich

Organizátoři soutěže děkují:

všem dětem za poctivou přípravu a předvedení krásných vystoupení,

divákům za účast a podporu všech vystupujících,

porotě za spravedlivé hodnocení,

SRPŠ za odměny!