Dotazníkové šetření – nástup 1. stupně 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 by mělo dojít k otevření základních škol pro 1. stupeň. Docházka je dobrovolná dle rozhodnutí zákonných zástupců. Ti budou muset vypsat i čestné prohlášení, které MŠMT připravuje.  Rizikové skupiny musí zůstat doma. Skupiny budou 15-ti členné, o nošení roušek by měl rozhodnout učitel. Ve společných prostorách školy však bude rouška povinná. Do konce dubna vypracuje ministerstvo manuál pro školy a upřesňujícími informacemi. Poté bude rozhodnuto, za jakého režimu budou školy otevírány a jak bude probíhat školní stravování. Distanční vzdělávání pro žáky, kteří nenastoupí, bude probíhat i nadále.

Žádáme o vyjádření prostřednictvím dotazníku do 30. 4. 2020, zda budete mít zájem o nástup Vašeho dítěte do školy od 25. 5. 2020.

Odkaz naleznete v Komens v Bakalářích z důvodu bezpečnosti.

Přeji všem pevné zdraví a děkuji za spolupráci při vzdělávání vašich dětí, našich žáků.

Mgr. Daniel Matyášek