Evropský den jazyků 2019

Dne 26. 09. 2019 se 9. třída vydala do Prahy v rámci Evropského dne jazyků, který každopročně připadá právě na toto datum. Zde nás čekaly dvě zajímavé akce.

Nejdřívě jsme navštívili Kampus Hybernská Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v němž se konal Festival jazyků. Naši žáci měli možnost účastnit se např. řady minikurzů zaměřených na výuku různých cizích jazyků (irština, němčina, rumunština, katalánština, jakutština, arabština, thajština, tibetština, islandština, francouzština, japonština, srbština, čínština, portugalština, švédština, perština, nizozemština, hebrejština a mnoho jiných), přednášek, workshopů či jazykových her. Na vlastní kůži si vyzkoušeli japonskou kaligrafii či úlohy spojené s lingvistickou olympiádou, kdy luštili kvízy v netradičích jazycích. Nechyběla ochutnávka národních pokrmů. Žáci rovněž obdrželi pracovní list, na který sbírali za jednotlivé aktivity razítka, za odměnu si pak mohli odnést knihu dle vlastního výběru.

Druhá akce se odehrávala v prostorách Pasáže Lucerna a jmenovala se Speak Dating. Zde se nacházelo asi čtyřicet pultíků (stanovišť), přičemž u každého z nich seděl reprezentant nějakého světového jazyka (v mnoha případech přímo rodilý mluvčí). Žáci mohli dle své libosti přisednout k jakémukoli stolečku a během pěti minut, které odpočítávaly přesýpací hodiny, konverzovali s těmito lidmi. Ti se žákům snažili svůj jazyk přiblížit pokud možno hravou formou (kvízy, kartičky na přiřazování apod.) nebo zkrátka jen představili základní fráze tohoto konkrétního jazyka. Žáci si tak postupně povídali rusky, rumunsky, persky, japonsky, hebrejsky, švédsky, finsky, řecky, slovinsky, německy, anglicky, nizozemsky, romsky, ukrajinsky, španělsky, francouzsky, portugalsky, srbsky, polsky apod.

Obě akce se našim deváťákům natolik líbily, že se jim nechtělo domů 🙂 Věříme, že si tak rozšířili obzory a že zjistili, jak je v dnešní multikulturní době, nakloněné cestování po celém světě, důležité znát jazyky.

Ve fotogalerii školy můžete zhlédnout fotografie z celého dne.