Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská v Praze

Také letos se v rámci podpory jazykové gramotnosti v cizích jazycích žáci 9. třídy účastnili Evropského dne jazyků v Kampusu Hybernská v Praze.  Tradiční jazykový festival představil různými způsoby desítky evropských i světových jazyků, živých i mrtvých. Program zahrnoval minikurzy širokého spektra jazyků, workshopy, přednášky, únikovou hru nebo výstavu o utlačovaných jazycích. Naši žáci si pomocí speciální metody vyzkoušeli, co se dokáží z jazyka naučit za pár minut, aniž by tušili, že se učí. Žáky také nadchnul  unikátní formát bleskových lekcí různých jazyků Speak Dating, kdy si žáci zkusili mluvit prostřednictvím lektorů či přímo rodilých mluvčí různými jazyky nejen Evropy, ale i světa a mohli tak na vlastní kůži poznat rozmanitost řečí, naučit se užitečné fráze nebo se dozvědět zajímavosti o daném jazyce.

Cílem této akce byla snaha povzbudit naše žáky ke studiu cizích jazyků nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí, neboť studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k překonávání bariér mezi kulturami.