Focení dětí a členská schůze

24. 5. 2022

  • SE BUDOU DĚTI OD 8:00 HODIN FOTIT NA TŘÍDNÍ FOTA A PŘEDŠKOLÁCI NA TABLO.
  • ODOLEDNE OD 16: 00 HODIN PROBĚHNE ČLENSKÁ SCHŮZE PRO VŠECHNY RODIČE. PO UKONČENÍ BUDE NÁSLEDOVAT KRÁTKÁ INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PŘEDŠKOLÁKŮ A VÝBORU KR.