Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Milí rodiče a žáci, zasíláme informace k zahájení nového školního roku:

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne pro všechny žáky ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00 v na školním dvoře ZŠ (v případě deště v tělocvičně). Poté budou mít žáci třídnickou hodinu se svými třídními učiteli do 9.40.

Družina bude od 1. 9. v provozu.

V pátek 2. 9. budou mít všichni žáci třídnické hodiny: žáci 1. – 5. tř. do 11.40, žáci 6. – 9. tř. do 12.35.

Přístupová hesla pro nově nastupující žáky (mimo 1. třídu) jsou k dispozici v kanceláři školy od úterý 30. 8. po předchozí telefonické domluvě.

vedení školy

 

Přidáváme informace za školní jídelny:

Všichni žáci, kteří se v loňském školním roce stravovali, jsou od 2. září 2022 opět ke stravování přihlášeni. Odhlášky můžete provést přes webové stránky: www.strava.cz
Žáci, kteří chtějí oběd již 1. září 2022 se musí přihlásit individuálně přes webové stránky nebo telefonicky (553773002).
Opět připomínám rodičům, aby nezapomínali odhlašovat děti z obědů v době jejich nepřítomnosti ve škole, aby k částce obědů za potraviny nemuseli platit i mzdové a režijní náklady = +43,- Kč za každý oběd.
Za ŠJ při MŠ Háj ve Slezsku
Dagmar Moravcová