Naše obce ve staletích

Pro žáky sedmého, osmého a devátého ročníku byla 21. listopadu 2018 připravena přednáška na téma Naše obce ve staletích – z historie Štítiny, Nových Sedlic a Mokrých Lazců. Autorem a přednášejícím byl pan Sáňka, kronikář obce Nové Sedlice.

Žáci se seznámili s dějinami našich obcí tak, jak byly zaznamenány v dobových listinách založených v zemském archivu a zápisech kronikářů jednotlivých obcí, často působících na tamějších školách. Prošli jsme se historií spojenou s různými šlechtickými rody od založení vesnic, přes tragické období válek, až ke vzniku Československé republiky. Mohli jsme vidět nejstarší vyobrazení místního území v mapách a momenty zachycené na dobových fotografiích z první poloviny dvacátého století.

Přednáška nám byla podána poutavou formou, žáci naslouchali se zaujetím, protože se dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě svých přímých předků.

Petr Drkal