ODIS BUS 16. 5. 2019

Žákům 6. a 7. třídy se představil ODIS BUS. Přednáška v upraveném autobusu Odis byla zaměřená na několik aspektů cestování a jejím cílem bylo propojit otázky ekologie a veřejné hromadné dopravy tak, aby žáci pochopili, že i cestování veřejnou hromadnou dopravou vysokou měrou přispívá k udržení našeho životního prostředí. Žáci byli také seznámeni s integrovaným dopravním systémem, dopravními prostředky, jízdném a vyhledávání spojení.