Olympiáda v českém jazyce

V pondělí 17. prosince 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo osm deváťáků a pět žáků z 8. třídy. Nejlepších výsledků dosáhli žáci 9. třídy:

Jakub Kubíček – 37 bodů, Jolana Muchová – 33 bodů, Klára Kinnertová – 33 bodů.

Do okresního kola v Opavě, které proběhne koncem ledna, postupuje Jakub Kubíček. Gratulujeme!