Online Strašidelná škola s druháky

Během podzimních prázdnin naši druháci vůbec nezaháleli. Čekalo je školení – ŠKOLENÍ STRAŠIDEL. Jelikož nemohli dorazit osobně, posunuli se dále ve svých čarodějnických dovednostech přes online meet.

Na začátku se tradičně představili svým skutečným čarodějným jménem a řekli, z které části světa se připojili. Pak trénovali svou paměť, vařili lektvary ze správných písmen, učili se čarodějné písmo a nechyběl ani let na koštěti. Moc jsme si to užili, ale věříme, že na příští slet již budou moci doletět všichni osobně.