Opavský skřivánek

Ve čtvrtek 21. 3. 2024 jsme se ve Středisku volného času v Opavě zúčastnili okresního kola pěvecké soutěže „Opavský skřivánek“. Naši zpěváčci zpívali krásně a získali, tak jako loni, 7 postupových míst.

I. kategorie – Ester Šulová, Sebastian Mijalovský (postup), Ema Zdrálková, (postup)

II. kategorie – Petra Klimešová, Lydie Jantošíková (postup), Viktor Steuer (postup)

III. kategorie – Ella Solnařová, Ema Steuerová, Amálie Marie Malohlavová

IV. kategorie – Martin Klimeš, Viktor Glabazňa (postup), Emílie Riedlová (postup),

V. kategorie – Miroslav Mik, Kateřina Falharová, Tomáš Kubín (postup),

Regionální kolo se uskuteční v pátek 12. dubna 2024 v 16 hodin formou veřejného koncertu v Loutkovém divadle Opava, Husova 17. Soutěžící budou mít opět připravené dvě písně, se kterými postoupili z prvního kola. Jednu píseň zazpívají za doprovodu cimbálové muziky, druhou bez hudebního doprovodu. Vystupovat budou ve slezském kroji. Odborná porota ocení v každé kategorii Opavského skřivánka a doporučí zástupce, kteří budou reprezentovat náš region v soutěži Moravsko-slezský zpěváček a na  folklorních festivalech. Věková hranice žáků, které může odborná porota do soutěže Moravsko-slezský zpěváček nominovat, je 15 let.

Všem zpěváčkům děkujeme za skvělou reprezentaci. Byli jste výborní! Postupujícím přejeme do regionálního kola hodně štěstí a radosti ze zpívání.

Zuzky (Klimešová a Řimáková)