Organizace 1. školního týdne

Vážení rodiče a milí žáci,

  1. týden školního roku 2019/2020 bude probíhat podle následujícího:

2. 9. se sejdeme v atriu před tělocvičnou v 8 hodin, proběhne krátké přivítání a poté můžete okolo cca 9 hodin jít domů. Prvňáčci půjdou se svou třídní učitelkou a rodiči do třídy.

Od úterý 3. 9. do pátku bude výuka zkrácena: 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin (odchod domů pro strávníky vyšších tříd se může zpozdit kvůli vytížení jídelny).

V úterý a ve středu budou probíhat třídnické práce, ve čtvrtek a v pátek se budeme učit dle rozvrhu hodin.

Strávníci, kteří chodili na oběd v loňském roce mají oběd přihlášen automaticky od 3. 9. Změnit můžete na svém účtu na strava.cz.

Přeji klidné poslední dny prázdnin a v pondělí se na vás těšíme.

Eva Klubalová