Organizace posledního školního týdne

Milí rodiče,

od 25. 6. – 27. 6. probíhá výuka normálně podle rozvrhu.

Dne 28. 6. budeme roznášet školní časopis, uklízet třídu, vybírat učebnice. Děti budou končit normálně po 4. vyučovací hodině. Na tento den si děti přinesou igelitovou tašku na věci, které si musejí odnést domů. Mohou si přinést také hry, pokud chtějí.

Dne 29. 6. – 1. a 2. hodina: slavnostní ukončení školního roku na sále, 3. hodina: rozdávání vysvědčení. Konec bude cca 10:30. Děkuji