Organizace prvního školního týdne

Informace o organizaci prvních školních dnů

1.9. 2021

 • 1. A a 1.B – dle informací na webu školy;
 • 2. až 9. třída – 8.00 samostatný příchod do tříd přes šatny (nebo dle pokynů TU v Komens), testování, třídnické práce – po ukončení (cca 60 min) odchod domů;
 • žáky 6. A a 6. B si vyzvednou v 7:55 jejich třídní učitelé před hlavním vchodem do školy.

2. 9. 2021

 • 1. A a 1. B – testování – bližší informace 1. školní den, třídnické práce (8:00–11:40);
 • 2. až 5. třída – třídnické práce (8:00–11:40);
 • 6. až 9. třída – třídnické práce (8:00 – 12:35).

3. 9. 2021

 •  1. až 5. třída – adaptace a socializace (8:00–11:40);
 • 6. až 9. třída – adaptace a socializace (8:00–12:35).

Přihlášení strávnící budou chodit na oběd postupně, může tedy dojít ke zpoždění odchodu domů.

Informace k testování a mimořádným opatřením.

Ve dnech 1., 6. a 9. září bude probíhat screeningové testování. Naši žáci budou testováni testy Genrui z distribuce MŠMT. Každý žák se bude testovat sám v kmenové třídě. Žák přicházející do ranní družiny bude testován se svou třídou.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid–19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid–19) , případně žák, který doloží negativní výsledek testu praveného v odběrovém místě (AG test nesmí být starší než 72 hodin, PCR test nesmí být starší 7 dnů). Doložení výše uvedeného je možno ve vlastním mobilním zařízení v aplikaci Tečka nebo písemné podobě s razítkem zdravotnického zařízení.

Pokud nebude žák testování přítomen, bude otestován neprodleně po příchodu do školy svým třídním učitelem.

Pokud žák odmítne testování, platí pro něj následující:

 • po celou dobu vyučování musí mít ve škole roušku (respirátor)
 • nesmí zpívat a cvičit ve vnitřních prostorách školy
 • v jídelně (při konzumaci stravy) musí od ostatních dodržovat odstup nejméně 1, 5 metru.

Žáci, vracející se z ciziny dodržují platné povinnosti vycházející z mimořádného opatření.

Při pohybu mimo školní třídu jsou žáci povinni nosit ochranu dýchacích cest.

Od pondělí 6. 9. již bude výuka probíhat dle platného rozvrhu hodin.

S přáním klidných dnů
Mgr. Martina Černá