PF 2019

Vážení rodiče a přátelé školy,
rok 2018 byl pro nás plný nových možností, splněných přání, úspěchů, radosti a my jsme rádi, že jsme tyto chvíle mohli prožívat s Vašimi dětmi, našimi žáky, a mnohdy i s Vámi. Radujeme se spolu s dětmi, když se jim něco podaří, snažíme se pomoci, pokud jsou v nesnázích.
Děkujeme všem za společné prožití všech našich akcí a za pomoc při jejich organizaci. Vážíme si spolupráce rodičů, kteří společně s námi připravují své děti nejen na soutěže a jejich školní aktivity, ale i obětavě pomáhají se všemi školními povinnostmi.
Pevně věříme, že rok 2019 všichni prožijeme ve zdraví, štěstí, pohodě a že úspěchy příštího roku předstihnou roky minulé.

Zaměstnanci školy