Poděkování – Květinový den 2020

Děkujeme upřímně všem, kteří podpořili 24. ročník Českého dne proti rakovině a zakoupením žluté kytičky přispěli na konto Ligy proti rakovině Praha.

Naše škola odevzdala za prodej kytiček částku: 8.145,- Kč.

Zároveň děkujeme paním učitelkám, které pomáhaly s prodejem kytiček.