Prázdninové přání

Vážení žáci, rodiče, přátelé školy,

připadá nám to jako včera, když jsme se scházeli 1. září, abychom uvítali nový školní rok.

A jelikož čas neúprosně běží, prázdniny již opět zaklepaly na dveře.

Pokud bychom se měli ohlédnout za uplynulými deseti měsíci, uviděli bychom spoustu práce, kterou jsme společně vykonali s jedním cílem, a to připravovat se co nejlépe na další život. Každý z vás je jedinečnou a výjimečnou osobností, která se neustále zlepšuje, zdokonaluje, a my učitelé pevně věříme, že s naší pomocí směřujete k vašim vytyčeným cílům. Je třeba mít na paměti, že i když každý den není přesně dle našich představ, měli bychom si i z toho zlého vzít ponaučení, které nás posune, obohatí a povede dále tím správným směrem.

Máme za sebou plejádu aktivit od samotného výchovně vzdělávacího procesu, soutěží, olympiád, školních projektů, přes mimoškolní aktivity až po prezentaci školy na veřejnosti. Všichni jsme se na těchto aktivitách podíleli, ať už velkou či malou měrou, ale každý z nás zanechal za sebou nesmazatelnou stopu.

Nyní se blíží čas zaslouženého odpočinku, ať už na horách, u moře, v lese či na zahradě, a proto Vám všem přejeme prázdniny dle vašich představ, hlavně plné pohody, spokojenosti a v blízkosti svých nejbližších.

Dávejte na sebe pozor, ať se všichni ve zdraví opět setkáme na půdě naší školy nebo při dalších příležitostech, které nám nový školní rok přichystá.

Vedení školy a zaměstnanci ZŠ