Přednáška Preventivní vlak

18. ledna se uskutečnila v sále školy preventivní přednáška. Prostřednictvím hraného dokumentu s názvem To nedáš!, se žáci sedmých tříd seznámili se základními pravidly bezpečnosti na železnici a v jejím okolí, informovali o rizikovém chování a možných fatálních důsledcích. Snímek byl velmi emotivní a působivý, protože jednotlivé příběhy vycházely z reálných mimořádných událostí na železnici. Motivací k vytvoření filmu To nedáš!, byly především šokující statistiky železničních nehod. Přednášejícím byl bývalý vyšetřovatel policie ČR, pan Kotala.