Sazka olympijský víceboj

Tento rok bude na naší škole probíhat projekt s názvem Sazka olympijský víceboj, který je zaměřen na zlepšování individuálních pohybových dovedností žáků a na možnost porovnat se s vrstevníky. Během školního roku budou žáci absolvovat deset soutěžních disciplín,  výsledky budou zapisovány do systému víceboje a na konci roku každý z nich obdrží diplom s dosaženými výsledky. Zdarma žáci získají analýzu pohybových předpokladů a doporučení vhodných sportů. Když nám bude přát štěstí, můžeme dokonce vyhrát poukaz na sportovní vybavení do školy nebo trénink se známým sportovcem.

Ať už se jedná o žáky, kteří pravidelně všestranně sportují, žáky jednostranně vedené ve sportovních klubech, nebo ty, kteří nesportují ve volném čase vůbec – motivovat a zapojovat budeme v hodinách tělesné výchovy všechny žáky vyššího stupně a kdo ví, možná se i v některých „lenoších“ zájem o sport probudí.

Tak sportu zdar!