Setkání dříve narozených

Ve čtvrtek 16. 5. se v sále školy konalo setkání dříve narozených. Žáci 2. A si pro naše seniory připravili pásmo písniček, básniček, pohádek a tanečků. Děti se velice snažily, a program se jim opravdu povedl.

Paní Marie Vykydalová (předsedkyně kulturního výboru) žákům poděkovala a řekla, že byli skvělí. Od všech zúčastněných vyřídila, že se jim vystoupení moc líbilo. Děkujeme za pochvalu.