Školákem nanečisto – 2. setkání

Plavba školou
Při našem druhém setkání jsme si s dětmi nejprve vyzkoušeli krátkodobou paměť, kdy měli tlesknout, pokud uslyší určité slovo 2x. Poté jsme se vydali na plavbu školou, kdy si děti ve skupinkách měly zapamatovat 9 symbolů, a ty pak později společně přiřadit k danému pojmu. Příště nás čeká práce na iPadech, už se všichni těšíme.

Mgr. Eva Martínková