Školákem nanečisto – 3. setkání

Na našem dnešním setkání jsme se zaměřili na zrakové vnímání a rozlišování. Děti převážně pracovaly ve skupinkách nebo dvojicích, hledaly shodné obrázky, které se lišily jen v detailech, skládaly obrázky, přiřazovaly k sobě kartičky dle různých kritérií, ale také překreslovaly obrázek podle vzoru na iPadech. Z tabletu je pak pozdravily rozverné ponožky. S těmi se budeme setkávat i v 1. třídě. Příští setkání již bude poslední, zopakujeme si různé aktivity, ale také bude kreslit podle příběhu. Začátkem června ještě proběhne schůzka rodičů předškoláků s vedením, kde budete informování o pomůckách, financování apod.
Všechny zdravím
Eva Martínková