Školní družina 2018/2019

Provoz ranní družiny je ráno od 6.30 hod. do 7.40 hod. Odpolední družina začíná po vyučování a to od 11.40 hod. do 16.30hod. Odchody z družiny budou prováděny na základě vyplněné přihlášky rodiči. Podepsané přihlášky odevzdejte do 5.9.2018 vychovatelům ŠD. O nepřijetí žáka z důvodu naplnění družiny budou rodiče informováni písemně. Kapacita ŠD je 60 dětí. Do družiny si noste převlečení. Už se na všechny těšíme.

Vychovatelé ŠD Dana Baranová a Lukáš Vlček