Soutěž O nejlepšího hlasitého čtenáře

V letošním školním roce se na vyšším stupni uskutečnila soutěž O nejlepšího hlasitého čtenáře naší školy, které se účastnili žáci 6. – 9. ročníku.

Nejprve proběhlo v každé třídě základní kolo soutěže, ze kterého poté vzešli 2-3 nejlepší čtenáři každé třídy, ti poté postupovali do finálového kola. Finále soutěže proběhlo dne 26. 6. 2018. Každý z žáků četl před porotou (tvořenou učiteli českého jazyka) nejprve připravený text dle vlastního výběru a poté text nepřipravený – ten mu na místě přidělili porotci, kteří zohledňovali správnost četby a také celkovou práci s hlasem čtenáře (hlasitost, živost, tempo, intonaci). Po sečtení bodů dopadlo finálové kolo takto:

Kategorie 6.-7. třídy: 1. místo – N. Štivar, 2. místo – K. Janošek, 3. místo – M. Lhotská

Kategorie 8.-9. třídy: 1. místo – N. Glabazňová, 2. místo – A. Mrákotová, 3. místo – K. Sojková

Vítězům gratulujeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast.