Upozornění!!!

UPOZORNĚNÍ!

Informujeme Vás zákonné zástupce, že mohlo dojít v naší MŠ ke kontaktu s osobou, u které se potvrdila nákaza COVID 19.

Čekáme na stanovisko krajské hygienické stanice.

O dalších postupech Vás budeme neprodleně informovat.

STANOVISKO KHS:

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY POKRAČUJE BEZ OMEZENÍ, BYLY DODRŽENY VŠECHNY HYGIENICKÉ POSTUPY A OPATŘENÍ.