Vánoční jarmark

Vážení rodiče a přátelé,

dne 26. 11. 2019 proběhl vánoční jarmark 4. třídy. Jarmark se konal v České spořitelně v obchodním domě Breda. Děti se v rámci tohoto projektu, zaměřeného na finanční gramotnost, celé tři měsíce pilně připravovaly, vyráběly výrobky, nakupovaly si potřebné materiály, učily se plánovat, pracovat s penězi atd. Celá akce se dětem velmi líbila.

Konečný výtěžek, který připadl dětem, činí 7 249 korun. O využití těchto peněz budou rodiče vždy informováni.

Ráda bych touto formou poděkovala rodičům a také těm, kteří se na naší akci jakkoli podíleli, ať už tisknutím plakátů a samolepek, nabídnutím odvozu výrobků, napečením dobrot, koupí našich výrobků nebo podporou a účastí na jarmarku aj. Vaši pomoci si já i děti velmi ceníme. Děkuji.