Videa pokusů z přírodovědného kroužku

Žáci 7. A Mikuláš Balner a Nathan Štivar vytvořili jako výstupní práci v přírodovědném kroužku videa pokusů. Mikuláš vytvořil video o optické propustnosti, Nathan pak video demonstrující působení atmosferického tlaku.

Mikuláš:

 

Nathan:

https://www.youtube.com/watch?v=G2F1loAiAxc