Výtěžek charitativní akce Pomáháme sportem

Dovolte, abych Vám za sebe a za organizační výbor charitativní sbírky „Pomáháme sportem 2019“, organizovanou pro dětské oddělení Slezské nemocnice v Opavě, srdečně poděkoval za Vaši materiální a morální podporu této charitativní akce.

Díky Vám se podařilo vybrat úžasnou částku 41 549 Kč. 

Tato částka bude použita na zakoupení IT techniky na dětské oddělení k zpříjemnění a ulehčení pobytu v nemocnici dětským pacientům. Finanční prostředky byly předány do rukou primáře oddělení.

Ještě jednou děkujeme všem sponzorům za podporu akce a všem zúčastněným za aktivní přístup během branného závodu.

Poděkování patří i všem organizátorům.

Mgr. Daniel Matyášek