Výtvarná soutěž „Kreslím, kreslíš, kreslíme“

Milí rodiče,

škola SŠPU v Opavě pořádá 26. 9. 2018 již tradičně výtvarnou soutěž Kreslím, kreslíš, kreslíme  pro žáky ve věku od 6 do 15 let. Vybraní žáci budou soutěžit ve třech věkových kategoriích: 6-8 let, 9-12 let a 13-15 let. Úkolem soutěžících bude co nejvíce využít své tvůrčí fantazie a nakreslit postavy či portréty našich modelů v netradičním pojetí. V každé kategorii bude vyhodnoceno 1., 2. a 3. místo a čestné uznání.

Soutěž bude probíhat v tělocvičně SŠPU v Opavě. Od 8.00 do 9.00 hodin bude probíhat prezence účastníků, od 9.00 do 14.00 hodin pak samotné kreslení. Pokud žáci budou hotovi dříve, mohou kdykoliv odejít v doprovodu svého pedagoga. S sebou si vybrané děti přinesou kreslicí pomůcky, jako jsou tužky, uhly, rudky, suché pastely, pastelky apod. Papíry děti dostanou na místě.

Sraz: před školou 7:45, odchod na vlak, zakoupení jízdenek, odjezd 8:06

Návrat podle toho, kdy děti své výkresy dokončí. Vracíme se zpět ke škole, děti mohou jít na oběd. Pokud půjdou z nádraží domů, musí mít podepsaný lísteček se vzkazem od rodičů.

S sebou: výtvarné potřeby, přezůvky, pití, svačinka, peníze na vlak (jízdné bude následně proplaceno). K. Grussmannová