Výuka od 1. 3. 2021

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 do 21. března 2021 provoz základní škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání na základní škole a provoz mateřských škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Usnesení vlády: 210226_UV 200-omezeni-provozu-skol

Od 1. 3. 2021 poskytujeme vzdělávání žáků a dětí s povinným předškolním vzděláváním distančním způsobem.

S přáním pevného zdraví

Eva Klubalová