Zemřel válečný veterán generál Milan Píka

Ve středu večer v Bratislavě ve věku 96 let zemřel brigádní generál Milan Píka. Byl synem generála Heliodora Píky, jehož jméno nese naše škola.

Generál naši školu a obec několikrát navštívil v souvislosti se vzpomínkovými akcemi k uctění památky jeho otce. V posledních letech mu zdravotní stav neumožňoval, aby se jich osobně účastnil, přesto s námi zůstával stále v kontaktu a snažil se akce podporovat alespoň na dálku. Stejně jako jeho otec ctil morální zásady, bojoval za ně. Známe ho jako člověka, který se nad nikoho nepovyšoval a před nikým se neponižoval, dovedl obětovat osobní prospěch a zůstal věrný zásadám lidskosti.

V rozhovorech stále apeloval na potřebu upevňovat v žácích základní lidské hodnoty a postoje, a to především vlastenectví a zodpovědnost k sobě a svému okolí. Budeme se snažit naplňovat jeho odkaz.

Uctěme společně jeho památku.

S úctou a upřímnou soustrastí rodině Daniel Matyášek.

Novinový článek

Pozdrav generála Píky ze školní kroniky: