Co nás čeká v listopadu

Pohybové aktivity v rámci projektu
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

-výborová schůze KR

– vystoupení dětí ZUŠ

– 21. 11. Projektový denDEN POZDRAVŮ“, posílání pozdravů
do domovů seniorů, vystoupení, kreslení obrázků…

– 29. 11. ukončíme oslavy 70. výročí vzniku školy Adventními trhy s programem „Škola má narozeniny“.