Kandidátní listina třetiny členů za zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci,

na základě vašich návrhů členů školské rady byla sestavena kandidátní listina.  K nahlédnutí ZDE.

Volba třetiny členů za zákonné zástupce nezletilých žáků proběhne 5. listopadu 2019 od 15.30 do 19.00 ve vestibulu školy (v rámci třídních schůzek) a 6. listopadu od 7.30 do 14.00 v kanceláři zástupce ředitele.

Volební akt probíhá tajným hlasováním, a to následujícím způsobem. Oprávněný volič sdělí oprávněné osobě jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem (počet dětí ve škole = počet hlasovacíhc lístků).

 

Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.

Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.