Odznak všestrannosti

V úterý 16. 4. se 19 žáků vyššího stupně vydalo reprezentovat naši školu na půdu ZŠ Englišova v Opavě. Počasí se vydařilo, a tak se celá soutěž mohla uskutečnit ve venkovních prostorách atletického stadionu. Odznak všestrannosti v sobě zahrnuje pět soutěžních disciplín, kterými jsou trojskok z místa snožmo, skok přes švihadlo po dobu 2 minut se změnou techniky, kliky po dobu 2 minut, hod medicinbalem a běh na 1000 m. Náš čtyřčlenný tým dívek (N. Današová, B. Lisníková, V. Dokoupilová, S. Muchová) společně s čtyřčlenným týmem chlapců (R. Kohan, J. Ulrich, D. Šimperský, T. Hlubek) obsadili v opravdu velké konkurenci ostatních škol pěkné 9. místo. Závodili také jednotlivci, kteří byli do soutěžních kategorií rozděleni podle ročníků. Největšího úspěchu dosáhla K. Horčičková, která obsadila 2. místo a kvalifikovala se na krajské finále. Dalšími našimi závodníky, kteří poměřili své síly s ostatními, byli Š. Jantošík, K. Plachká, K. Ignácová, E. Hřivňacká, D. Tomíček, A. Pastrňáková, N. Halšková, J. Bittner, L. Kubesová a S. Kupková. Věřím, že si všichni odnesli velký zážitek, a to nejen proto, že na soutěži potkali slavnou trojskokanku Šárku Kašpárkovou, ale také z toho důvodu, že vše úspěšně zvládli a překonali sami sebe. Děkujeme jim za jejich výkony.